sábado, 12 de enero de 2013

『Samui ne』Ayaka Wada --> Lau
Kanon Fukuda --> Eliza
Rina Katsuta --> Dahisuke
Akari Takeuchi --> Sariah
Kana Nakanishi --> Vaniia
Meimi Tamura --> Natalii

No hay comentarios:

Publicar un comentario