miércoles, 23 de enero de 2013

『Kioku no Meiro』


Ai Takahashi --> Vaniia
Reina Tanaka --> Eliza
Maimi Yajima --> Natalii
Saki Shimizu --> Dahisuke
Yuuka Maeda --> Lau

Edición de audio --> Jaime
Edición de vídeo --> Jaime y Eliza

No hay comentarios:

Publicar un comentario